# دانستنی_ها

نهضت های انقلابی در آمریکای لاتین

فهرست   ١- رویایسیمونبولیوار........................   ٢- اشرافیتزمیندار..............................   ٣- امپریالیسمآنگلوساآسون......................   ۴- ناسیونالیستهاوآمونیستها................   ۵- پیشاهنگانانقلابآوبا..........................         1- رویایسیمونبولیوار   اعلام استقلال آمریکا در سال 1776 و انقلاب فرانسه در سال 1789 از رویدادهای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 317 بازدید

نام های اصیل ایرانی دختر

صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر آذرخش نام کلی است برنگ سرخ آذرگون پاکدین آذرنوش   آراد آرزو آرزو آزاد، رها آزاده نام یک شاهزاده ایرانی آزیتا زینت آلات آزین مانند آسا تشویق آفرین نام گلی آلاله الهه آب آناهیتا صدا آوا آویزان آویزه
/ 0 نظر / 14 بازدید

نام های اصیل ایرانی پسر

یکی از شخصیت های شاهنامه ارژنگ شیر ارسلان تخت اسفندیار یکی از شخصیت های شاهنامه اشکان شریک،معاون ،رفیق افشار نام سردار ایرانی افشین آرزو امید شاه امیر جاودان انوش نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان انوشیروان ادراک اورنگ یکی از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید