جزوه درس تجزیه و تحلیل سیستم

3. سیستم مجموعه ایی از عناصر فیزیکی و غیر فیزیکی که بین این عناصر مجموعه ایی از روابط به هم پیوسته وجود دارد. این عناصر با اثر متقابل به هم رسیدن به هدف یا اهداف خاصی را میسر می سازند.

4. سیستم عبارتست از شبکه ایی از رویه های مرتبط با هم که به کمک هم یک فعالیت را اجرا می کنند و یا هدفی را میسر می سازند.

رویه یا  Procdure:

رویه عبارتست از یک سری مراحل گام به گام دقیق که مشخص می کند:

1. چه کاری باید انجام شود.

2. چه کسی باید آن را انجام دهد

3. چه وقت انجام خواهد شد

4. چگونه انجام خواهد شد.

در تعریف سیستم باید موارد زیر مشخص شود:

1. اجزا متشکله سیستم

2. رابطه اجزا با همدیگر

3. اثر متقابل اجزا به همدیگر

4. هدف مشخص مجموعه اجزاء

به صورت کلی چند نوع سیستم وجود دارد:

1. سیستم های بسته : این نوع سیستم هایی هستند که به طور خودکار توسط داده های تولید شده در خود سیستم اعمال خود را کنترل می کنند بعضی از سیستم های فیزیکی و شیمیایی از این نوع هستند، مانند سیستم گردش خون.

2. سیستم باز : سیستم هایی هستند که نیاز به وروردی مشخصی دارند تا فعالیت های داخل سیستم شروع تا به سرانجام برسد.

در دسته کامپیوتر انواع زیادی از سیستم ها و نرم افزارها مورد استفاده قرار می گیرند که برخی از آنها عبارتند از:

1. نرم افزارهای کاربردی : مانند سیستم های حسابداری، انبارداری ، حقوق و دستمزد، کتابخانه ، برنامه های کمکی 3. سیستم عامل

تجزیه و تحلیل سیستم چیست؟

در نظامی های مهندسی تجزیه وتحلیل سیستم روش هایی به نام آزمایش و خطا متداول است. در رشته کامپیوتر و در شاخه تحلیل سیستم ها نیز تجزیه و سعی و خطا کاربرد فراوانی دارد. تجزیه و تئوری با هم مورد استفاده قرار می گیرند.

سه فاکتور اساسی برای تجزیه و تحلیل سیستم ها:

1. کاهش هزینه

2. کاهش وقت

3. کاهش نیروی انسانی

منظور از تجزیه و تحلیل سیستم:

1. شناسایی نقاط تصمیم گیری

2. مشخص نمودن اهمیت آنها

3 . ارتباط آنها با یکدیگر و کل سیستم

تعریف نقطه تصمیم گیری:

نقطه ایی در سیستم است که در آن یک فرد با یک مکانیزم خودکار باید بعنوان یک واکنش در مقابل اطلاعات ورودی تصمیم گیری نماید. نقاط تصمیم گیری نقاطی هستند که سیستم ها را عمیقاً تحت تاثیر قرار می دهد به عنوان مثال : مسئول بخش مالی، مسئول ثبت نام

نقطه مرکزی تصمیم گیری:

نقطه مرکزی تصمیم گیری نقطه ایی است که در آن چند نقطه تصمیم گیری جمع شده اند و اثر یکدیگر را تشدید می کنند، به عنوان مثال :

روز امتحان یک نقطه مرکزی تصمیم گیری است زیرا در این روز چند نقطه تصمیم گیری جمع شده اند که اثر همدیگر را تشدید می کنند این نقاط در سیستم ثبت نام عبارتند از:

مسئول تحویل فرم های اولیه ثبت نام، برنامه کامپیوتری وارد کردن درس مورد نظر ، کارشناس آموزش، مسئول امور مالی و.... که همه این قسمت ها نقطه مرکزی تصمیم گیری را تشکیل می دهند .

تحلیل گر سیستم کیست؟

یک مدیر عمومی است که کلاً سیستم را طراحی می کند کمک ها و همکاری های لازم را فراهم می کند متخصصین لازم را فرا خوانده سیستم را پیاده سازی می کند سپس آن را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد تا در صورت اشکالات احتمالی آنها را بر طرف کند.

تجربیات و خصوصیات تحلیل گر:

1. قدرت تبادل اطلاعات با دیگران

2. اطلاعات لازم در مورد کاربدهای مختلف داشته باشد

3. آگاهی از تکنولوژی های کامپیوتر در زمینه های نرم افزار، سخت افزار و شبکه ( در مورد نرم افزار آشنایی با نرم افزار های سیستم عامل ، کمکی و کاربدی آماده در بازار)

(در مورد سخت افزار : قابلیت ها و توانایی های ماشین های مختلف با شناسه از محبوبیت ها و حدود قیمت آنها اطلاع داشته باشد).

( در مورد شبکه : آشنایی با انواع شبکه های کامپیوتری از لحاظ سرعت ، تجهیزات و نرم افزار).

4. روش ارائه گزارش : تحلیل گر باید گزارش های متعددی از روند کار ارائه دهد که این گزارش ها بسیار مهم هستند و در تصمیم گیری مدیریت بر روی تیم و مسئول تحلیل گران نقش اساس ومهمی دارد.

جایگاه تحلیل گر در سازمان:

در داخل بعضی از سازمان ها واحدی بنام واحد سیستم ها وجود دارد که مدیر ان تحلیل گر سیستم است کار این واحد بیشتر کار مشاوره می باشد و همچنین در اختیار داشتن مسائل مربوط به سیستم به مدیر سازمان است و فعالیت اجرائی ندارد دلیل اینکه فعالیت اجرائی ندارد این است که کسی که می خواهد اشراف کلی روی مسائل و فعالیت های سازمان داشته باشد می بایست که فعالیت های را از بالا ببیند و تعصب داشته باشد و اشکال های خود را نادیده بگیرد.

وظایف واحد سیستم ها:

وظیفه اصلی این واحد طراحی سیستم است ولی برای این کار می بایست کنترل های زیر رادر سازمان های مورد نظر دهد:

1. طراحی و کنترل فرم ها 2. طراحی و کنترل رویه ها

3. تنظیم و اداره و رکوردها و پروژه ها

4. کنترل گزارشات

5. تسهیل امور جاری

طراحی و کنترل فرم ها :

کنترل و طراحی فرم ها به عهده تحلیل گر سیستم است.

طراحی و کنترل رویه ها:

هر عملی که در سازمان انجام می گیرد یک رویه نامیده می شود که طراحی این رویه ها و نحوه اجرای آنها به عهده تحلیل گر سیستم است.

تنظیم و اداره رکوردها و پرونده ها:

منظور چگونگی مرتب سازی، ذخیره و بازیابی، نگهداری و کد گذاری پروهده ها است.

کنترل گزارشات :

به طور کلی نقل و انتقال گزارشات بین واحد های درون سازمان و بین سازمان و مراکز خارج از سازمان به عهده تحلیل گر سیستم است.

تسهیل امور جاری:

برسی فعالیت های روزمره، برسی امکان بهینه سازی یا ساده کردن فعالیت های جاری می باشد

فلسفه طراحی سیستم:

1. اطلاعات درست در زمان مناسب و با هزینه مناسب به دست افراد مورد نظر برسد.

2. بهبود کیفیت تصمیم گیری

3. افزایش ظرفیت پردازش

4. انجام کارهایی که قبلا غیر ممکن بوده است

5. کاهش هزینه

چرخه تولید سیستم:

مطالعه امکان سنجی = امکان سنجی

مطالعه کلی سیستم = تح

/ 3 نظر / 470 بازدید
مهيار

دستت درد نكنه ممنون [چشمک]

سارا

عالی بود واقعا مرسسسسسسسسسسسسسسی[گل]