پست های ارسال شده در آبان سال 1389

نهضت های انقلابی در آمریکای لاتین

فهرست   ١- رویایسیمونبولیوار........................   ٢- اشرافیتزمیندار..............................   ٣- امپریالیسمآنگلوساآسون......................   ۴- ناسیونالیستهاوآمونیستها................   ۵- پیشاهنگانانقلابآوبا..........................         1- رویایسیمونبولیوار   اعلام استقلال آمریکا در سال 1776 و انقلاب فرانسه در سال 1789 از رویدادهای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 222 بازدید