تستی برای سنجش فضولی!

1)       وقت صحبت تلفنی با یکی از دوستانتان، مجبورید برای چند دقیقه پشت خط بمانید تا او به تماس تلفنی دیگری پاسخ دهدف زمانی که دوستتان برمی گردد، از او می پرسید چه کسی تماس گرفته بود؟

-          بله (10)

-          خیر(0)

 

2)      پست اشتباها نامه همسایه تان را به منزل شما می آورد که عنوان خصوصی دارد، ولی درب پاکت قبلا باز شده است. آیا نامه را می خوانید؟

-          بله ( 10)

-          خیر(0)

 

3)      یکی از افراد حاضر در یک جمع دوستانه به آهستگی مشغول صحبت با تلفن همراهش است. آیا گوشتان را تیز می کنید تا ببینید جریان از چه قرار است؟

-          بله (10)

-          خیر (0)

 

4)      آیا تا به حال درون کیف کسی را از روی کنجکاوی گشته اید؟

-          بله (10)

-          خیر(0)

 

5)      دوستانتان به یک مهمانی دعوت شده اند که شما در لسیت مهمانان نبوده اید، آیا صبح بعد از مهمانی با آنها تنماس می گیرید تا دوباره آنچه در مهمانی اتفاق افتاده سوال کنید؟

-          بله (10)

-          خیر(0)

 

6)      اگر متوجه روحیه افسرده یکی از دوستان و یا همکارانتان شوید، چه می کنید؟

-          منتظر می مانم تا خودش مایل بود سر صحبت را باز کند.(0)

-          سعی می کنم به نحوی موضوع را به ربط بدهم تا مساله مطرح شود.(5)

-          آنقدر اصرار می کنم تا بالخره دلیل ناراحتی اش را بگوید.(10)

 

7)      فردی که در وسیله نقلیه عمومی کنار شما نشسته، مشغول دیدن تعدادی عکس است. آیا کنجکاوی باعث می شود زیر چشمی به عکس های او نگاه کنید؟

-          بله(10)

-          خیر(0)

 

8)      بطور اتفاقی کلمه رمز دسترسی به صندوق پست الکترونیکی یکی از دوستان را پیدا می کنید. آیا نگاهی به ای میل های او می اندازید؟

-          بله ( 10)

-          خیر( 0)

10)

جواب تست:

0 تا 30 امتیاز:

سما حتی یک رگ فضولی هم در بدنتان ندارید؛ یا حداقل در مورد دیگران فضولی نمی کنید. دلیل آن هم مشخص است: یا فکر می کنید که باید حریم خصوصی دیگران را محترم بشمارید و یا مشغولیات ذهنی بهتری دارید. در هر صورت نتیجه این است که به هیچ عنوان در

/ 0 نظر / 23 بازدید