امنیت داده ها در کامپیوترهای قابل حمل

عملیات لازم به منظور امنیت داده ها

استفاده صحیح از رمزهای عبور : سعی نمائید که برای استفاده از اطلاعات موجود بر روی دستگاه های قابل حمل همواره از رمزهای عبور استفاده نمائید . در زمان درج رمز عبور ، گزینه هائی را انتخاب ننمائید که به کامپیوتر امکان بخاطر سپردن رمزهای عبور را می دهد .از رمزهای عبوری که امکان تشخیص آسان آنان برای افراد غیرمجاز وجود دارد ، استفاده نگردد . از رمزهای عبور مختلفی برای برنامه های متفاوت استفاده نمائید ( حفاظت رمزهای عبور ) .

ذخیره سازی جداگانه داده های مهم :از امکانات و دستگاه های متعددی به منظور ذخیره سازی داده می توان استفاده نمود . فلاپی دیسک ها ، دیسک های فشرده CD ، DVD و یا درایوهای فلش قابل حمل ، نمونه هائی در این زمینه می باشند . پیشنهاد می گردد اطلاعات موجود بر روی دستگاه های قابل حمل( نظیر کامپیوترهای Laptop ) بر روی رسانه های ذخیره سازی قابل حمل و در مکان های متفاوت ، ذخیره و نگهداری گردد . بدین ترتیب در صورت سرقت و یا خرابی کامپیوتر ، امکان دستیابی و استفاده از داده ها همچنان وجود خواهد داشت . مکان نگهداری داده ها می بایست دارای شرایط مطلوب امنیتـی باشد.

رمزنگاری فایل ها : با رمزنگاری فایل ها ، صرفا" افراد مجاز قادر به دستیابی و مشاهده اطلاعات خواهند بود . در صورتی که افراد غیر مجاز امکان دستیابی به داده ها را پیدا نمایند ، قادر به مشاهده اطلاعات نخواهند بود. در زمان رمزنگاری اطلاعات ، می بایست تمهیدات لازم در خصوص حفاظت و بخاطر سپردن رمزهای عبور اتخاذ گردد . در صورت گم شدن رمزهای عبور، امکان دستیابی و استفاده از اطلاعات با مشکل مواجه می گردد .( آشنائی با رمزنگاری )

 

نصب و نگهداری نرم افزارهای ضد ویروس : حفاظت کامپیوترهای قابل حمل در مقابل ویروس ها نظیر حفاظت سایر کامپیوترها بوده و می بایست همواره از بهنگام بودن این نوع برنامه ها ، اطمینان حاصل نمود . ( جایگاه نرم افزارهای ضدویروس ) .

 

نصب و نگهداری یک فایروال : در صورت استفاده از شبکه های متعدد ، ضرورت استفاده از فایروال ها مضاعف می گردد . با استفاده از فایروال ها حفاظت لازم و پیشگیری اولیه در خصوص دستیابی به سیستم توسط افراد غیرمجاز انجام خواهد شد ( فایروال چیست ؟) . 

Backup گرفتن داده ها : از هر نوع داده ارزشمند موجود بر روی یک کامپیوتر می بایست back up گرفته و آنان را بر روی CD-ROM ، DVD-ROM و یا شبکه ذخیره نمود. بدین ترتیب در صورتی که کامپیوتر سرقت و یا با مشکل خاصی مواجه شود ، امکان دستیابی به اطلاعات و تشخیص سریع داده های در معرض تهدید وجود خواهد داشت .

/ 0 نظر / 35 بازدید